Regulamin

Regulamin
Każdy Klient Royal Fitness Planet zobowiązany jest:

do zapoznania się i przestrzegania regulaminu klubu